Marcel Duchamp

(1887-1968)

 

 

Duchamp [dyšam] Marcel

* 28. 7. 1887, † 2. 10. 1968, francouzský výtvarný umělec; bratr R. Duchampa-Villona. Ovlivněn kubismem a futurismem (Akt sestupující ze schodů I., v druhé variantě rozpracovával analýzu simultánního pohybu). Člen skupiny Section d' Or; vystavil první ready-made Jízdní kolo, Sušič lahví.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Život a dílo Marcela Duchampa
(z časopisu 100+1)
Galerie
(rozčleněná podle období)
Literatura
(o Duchampovi a jeho přátelích podobných)
Texty Marcela Duchampa
(zatím jen text "Silnice Jura-Paríž")
J. F. Lyotard o Duchampovi
(ukázky vztahující se k Duch. z knihy Putování)
J. Chalupecký o Duchampovi
(části z knihy Duchampovské meditace)

V New Yorku s M. Rayem založil dadaistickou skupinu a vytvořil dílo Nevěsta svlékaná svými mládenci, dokonce aneb Velké sklo, skleněný pomalovaný objekt s erotickou symbolikou. Poté se věnoval tvorbě ready-made, reliéfů a soch. Zabýval se opticko-kinetickými možnostmi a předznamenal pop-art a kinetické umění.

Převzato z Encyklopedie Diderot