Jindřich Chalupecký Úděl umělce (výběr z kapitol)
                Duchampovské meditace

 

Obsah:

1/ Krásná léta

2/ Akt sestupující se schodů

3/ Smutný mladý muž

4/ Médium

5/ Symbolista

6/ Kubista

7/ Čtvrtý rozměr

8/ Nadrychlé a podtenké

9/ Jura-Paříž

10/ Ironie

11/ Nevěsta svlékaná svými mládenci, dokonce

12/ Nedostupné

13/ Mýtus Nevěsty