Jura - Paříž

Stroj s 5 srdci, čisté dítě, z niklu a platiny, má vládnout silnici Jura-Paříž.
Z jedné strany vládce 5 aktů bude před ostatními 4 akty ve směru této silnice Jura-Paříž. z druhé strany dítě-reflektor bude nástrojem, vítězícím nad touto silnicí Jura-Paříž.
Toto dítě-reflektor bude moci graficky být kometou s ocasem obráceným dopředu a tento ocas bude přívěskem dítěte-reflektoru, který rozdrobuje (graficky zlatý prach) a polyká tuto silnici Jura-Paříž.
Silnice Jura-Paříž, která má být nekonečná
jenom z lidského hlediska, neztratí svou nekonečnost, třeba z jedné strany bude vymezena vládcem 5 aktů, z druhé strany dítětem-reflektorem.
Výraz ,neurčená' (indéfini) se mi zdá být přesnější než nekonečná (infini). Bude začínat ve vládci 5 aktů a nebude
mít konec v dítěti-reflektoru.
Graficky tato cesta bude spět k čisté geometrické čáře bez tloušťky (setkání 2 rovin se mi zdá jediným malířským prostředkem, jak docílit čistoty).
Ale na začátku (ve vládci 5 aktů) bude její šířka, tloušťka atd. velmi přesná
(finie), aby postupně ztrácela topografický tvar, jak se bude blížit ideální přímce, která v dítěti-reflektoru proniká do nekonečna.
Malířským materiálem této cesty Jura-Paříž bude dřevo, které mi připadá jako citový ekvivalent rozmělněného pazourku.
Možná bude třeba zkoumat, není-Ii nutné zvolit výtažek dřeva. (Jedlový nebo mahagonový lak)